Menu

Seminár SLOBODNÝ A TVORIVÝ ROZVOJ OSOBNOSTI podľa psychológie Ericha Fromma

Nedeľa 16. septembra 2018 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava SLOBODNÝ A TVORIVÝ ROZVOJ OSOBNOSTI podľa psychológie Ericha Fromma


Víkendový seminár venovaný životu a dielu sociológa a psychológa Ericha Fromma na témy:

  • Ľudský rozvoj a hľadanie hodnôt.
  • Koristnícky, výmenný a tvorivý charakter.
  • Hľadanie slobody a spravodlivosti.

Dĺžka trvania seminára je 4 hodiny.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu  info@akropolis.sk.
Počet miest je obmedzený na 30.

Seminár je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet IBAN: SK48 8330 0000 0021 0126 9198, variabilný symbol 1609201801. Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.


Cena seminára: 20 € (18 € študenti, dôchodcovia).

V cene je zahrnuté malé občerstvenie v prestávkach. 

Miesto konania: 
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore