Menu

Rozhovory v Jeruzaleme o biblickej histórii (Jeruzalem, Izrael)

Inšpiratívny večer sa udial v deň sviatku Šavuot, ktorý je oslavou odovzdania Tóry na hore Sinaj.
Prebehli dve kolá debát. Jedno okolo biblickej histórie úteku Židov z Egypta až po zjavenie na hore Sinaj ako analógia k expanzii vedomia.

Základom druhého kola s podtitulom „Kto je hrdina?“ bola charakteristika biblickej hrdinky Rút. Témou diskusie bola myšlienka každodenného hrdinu a ako každý človek hľadá vo svojom bežnom živote príležitosti stať sa hrdinom.
Hore