Menu

Večery na tému DUŠA ZÁPADU – DUŠA VÝCHODU

streda 14. novembra 2018 o 18:00 h, Košice
štvrtok 15. novembra 2018 o 18:00 h, Košice
Večer na tému DUŠA ZÁPADU – DUŠA VÝCHODU


Pri príležitosti Svetového dňa filozofie Vás pozývame na dva večery venované porovnaniu západného a východného poňatia základných životných hodnôt a zákonitostí. Okrem rozprávania budú večery doplnené o čítanie z textov veľkých predstaviteľov východnej a západnej filozofickej tradície a zábavného kvízu.

Témy prvého večera (14.11.):

  • Poňatie človeka a jeho vývoja.
  • Vnímanie posmrtného života.
  • Osud a karma

Témy druhého večera (15.11.):

  • Ľudské vlastnosti a vnútorný rast
  • Cesta k pravde a ľudské hodnoty


Cena jedného večera: 3 €, študenti a seniori 2 €.

Miesto konania: NOVÁ AKROPOLIS, Mlynská 2, KE


Bližšie informácie:
mobil 0918 029 413,
www.akropolis.sk,
kosice@akropolis.sk

Hore