Menu

50 kilometrový pochod o zdolávaní samého seba (Belgicko)

Spojiť sa s prírodou a prekonať seba samého. Toto boli ciele 50 km dlhého každoročného pochodu Novej Akropolis v Belgicku.
Bez špeciálneho tréningu čelili dobrovoľníci tejto výzve celonočným pochodom po jednej z pútnických ciest do Siantaga de Compostela.
Hore