Menu

Divadelné umenie pre každodenný život (Toronto, Kanada)

Nová Akropolis Toronto organizovala svoj prvý divadelný workshop a výsledok bol viac než povzbudivý – úplne vypredaná kapacita.
Jeho dynamické 4 hodiny boli dizajnované pre účastníkov bez predošlých divadelných skúseností. Cez divadelné hry a cvičenia sa prítomní učili prekonávať strach z verejného vystupovania, ako aj zlepšiť svoju kreativitu, koncentráciu a emočnú inteligenciu.

Nakoniec si každý domov zobral stratégie, ako efektívne pracovať so stresom a zlepšiť svoje fungovanie v každodennom živote.
Hore