Menu

Kreatívny kurz OBRAZ Z PAVERPOLU

Piatok 18. januára 2019 o 17:00 - 21:00 h, Bratislava OBRAZ Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť obraz na plátne.

Cena kurzu: 33,- €. 
V cene je zahrnutý všetok materiál a pomôcky.

Počet účastníkov je obmedzený na 6 osôb.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu info@akropolis.sk

Kurz je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet IBAN: SK48 8330 0000 0021 0126 9198, variabilný symbol 1801201901. Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.

Popis kurzu, fotogalériu a ďalšie termíny nájdete tu >>

Miesto konania:
Centrum Agathos, Osadná 15 , Bratislava


Informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore