Menu

ČLOVEK A JEHO TIEŇ – prednáška s divadlom

Piatok 25. januára 2019 od 18:00 h do 20:00 h, Košice
ČLOVEK A JEHO TIEŇ – prednáška s divadlom


Večer s prednáškou a divadelnou scénkou, kde sa pozrieme na témy:

  • Ľudský tieň a jeho poňatie v psychológii a filozofii rozličných kultúr
  • Symbolika tieňa v mýtoch a legendách
  • Svetlá a temná stránka ľudskej osobnosti
  • Tieň ako archetypálna postava
  • Práca s tieňom podľa C. G. Junga
  • Divadelná scénka „Tieň" na motívy rozprávky H. Ch. Andersena

Vstupné: 5 €, študenti a seniori 3 €.

Miesto konania: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice


Bližšie informácie:
mobil 0918 029 413,
www.akropolis.sk,
kosice@akropolis.sk

Hore