Menu

Karma, osud a slobodná vôľa (India)

Shradda Shetty, riaditeľ novej Akropolis v Puné, uviedol prednášku s názvom „Karma, osud a slobodná vôľa”.
Prednášky sa zúčastnilo viac ako 50 záujemcov.
Prednášajúci začal lekciu analýzou praktických dopadov každého z týchto konceptov na naše životy.

Správny spôsob, ako čeliť životným výzvam a skúškam, je pracovať na rozvoji schopnosti vedieť sa slobodne rozhodovať vzhľadom na okolnosti a nie len inštinktívne a bez uvedomovania si na ne reagovať. Vždy sa môžeme učiť z našich skúseností a tak určovať smerovanie nášho osudu.
Hore