Menu

„Čajka Jonatán: let za slobodou“ (Salzburg, Rakúsko)

Viac ako päťdesiat ľudí sa zúčastnilo premiéry filozofického divadla „Čajka Jonatán: Let za slobodou“.
Predstavenie rozpráva o čajke, ktorá na ceste k slobode prekonáva mnoho prekážok a nakoniec dosiahne majstrovstvo v schopnosti lietať.

Preukazujúc veľkú empatiu, divadelný tím na príklade čajky Jonatána ukázal, akým spôsobom môže byť postavená scéna, aby sa zdôraznila filozofická podstata príbehu. Jeden z hercov vysvetlil: „Najväčšou výzvou bolo plne sa ponoriť do Jonanánovej osobnosti, pre ktorú nie je nič dôležitejšie, ako nájsť svoj osud.“
Hore