Menu

Výprava za duchovnosťou v modernom umení (Londýn, Veľká Británia)

V srdci Londýna Nová Akropolis hosťovala originálnu prednášku. Prednášajúci bol medzinárodný rečník Harry Costin, držiteľ titulu vo vzdelávaní z Harvardskej univerzity, ktorý v súčasnosti skúma vzťah medzi filozofiou a umením v histórii.
Dokresľujúc množstvom inšpiratívnych citátov od básnikov, umelcov a krásnymi úryvkami z ich diel sprevádzal  p. Costin divákov od myšlienok romantikov a preraffaelistov až po farby a geometriu Kandinského a surrealistické krajiny a vízie Salvatora Dalího.

Na konci prednášky mali diváci pocit, akoby boli na vnútornej ceste, podobnej, ako ju opisuje Novalis, keď napísal: „Mysterická cesta vedie dovnútra. Je to v nás, nie nikde inde, kde nachádzame večnosť svetov minulosti a budúcnosti.“
Hore