Menu

Mýty, rituály a symboly – Úvod do posvätnej antropológie (Oeiras, Portugalsko)

Seminár s takýmto názvom zorganizovala Nová Akropolis Oeiras v spolupráci s nadáciou Marqués de Pombal a s podporou mestskej radnice Oeiras.
Prednášajúcim bol prof. Fernando Schwarz, riaditeľ Medzinárodného inštitútu pre antropológiu a komunikáciu (Hermes), prezident Novej Akropolis Francúzsko a bývalý vedúci doktorátov na L’École D’Anthropologie of Paris. Prof. Schwarz je takisto filozof, egyptológ, antropológ a citovaný autor na poli „nového antropologického ducha“, pracoval priamo s Gilbertom Durandom, Mircea Eliade a inými členmi spolku Eranos.

V prvej časti profesor predstavil syntézu novej paradigmy antropológie, v ktorej imaginácia a symbolická hra myšlienok hrá zásadnú úlohu, potvrdzujúc, že človek nie je definovaný – s rešpektom k iným živočíšnym druhom – vyrábaním nástrojov, ako sa predtým myslelo, ale svojou schopnosťou „vyrábať“ symboly.

Druhá časť seminára bola venovaná fenoménu posvätného, jeho prejavom a jeho štyrom funkciám: archetyp, mýtus, rituál a symbol.
V závere podujatia prof. Schwarz podpísal portugalské vydanie knihy „Mýty, rituály a symboly“.
Hore