Menu

Nový list s uznaním od Jeho Svätosti Dalajlámu pre Novú Akropolis (Bombaj, India)

Jeho Svätosť Dalajláma vyzdvihol dôležitosť nadchádzajúcej konferencie s názvom „Podpora skutočnej zmeny: Vodcovstvo pre lepší svet“ hosťovanou Kultúrnou asociáciou Nová Akropolis k 150. výročiu narodenia Mahátmá Gándhího.
Špeciálnym osobným listom Jeho Svätosť vyjadruje potešenie z tejto iniciatívy a vyzdvihuje potrebu pestovať „láskavosť, súcit a záujem o druhých. Aby tieto nepostrádateľné pozitívne hodnoty mali i naše mladšie generácie, je nutné, aby im v tom pomohol náš vzdelávací systém.“

Ďalej vyzdvihuje potrebu „oživiť prastarú indickú múdrosť, pretože verím, že táto má nesmiernu silu transformovať naše deštruktívne emócie a pozdvihovať základné vnútorné kvality“. Zdôrazňuje, že podujatie, ktoré skúma tieto témy, „zmysluplným spôsobom vzdáva úctu Mahátmá Gándhímu“.
Hore