Menu

Seminár Etikoterapia a jej zakladateľ Ctibor Bezděk

Nedeľa 17. marca 2019 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava Etikoterapia a jej zakladateľ Ctibor Bezděk


Víkendový seminár venovaný základným princípom etikoterapie a životu a dielu jej zakladateľa, lekára a filozofa Ctibora Bezděka.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Životný príbeh Ctibora Bezděka.
  • Význam etických hodnôt v ľudskom živote.
  • Duchovný a hmotný princíp v človeku.
  • Etikoterapia a etikoprevencia.
  • Formovanie vlastného charakteru

Ctibor Bezděk (1872-1956) bol mimoriadnou postavou československej lekárskej a filantropickej scény. S manželkou Varvarou tvorili prvý lekársky pár v Česku. 14 rokov pobýval na Slovensku v Ružomberku, kde zriadil Československý červený kríž, spolupodieľal sa na výchove 42 opustených detí, ktorým poskytol útočisko v svojom dome, venoval sa organizovaniu kultúrnych večerov a osvetovej činnosti.
Jeho filozofické názory a vnímanie sveta silno ovplyvnili Mahátma Gándhí, Rabíndranáth Thákur, Paul Brunton či ruský filozof Nikolaj Losskij.
V roku 1931 vydal knihu „Etikoterapia - záhada choroby a smrti", kde definuje základné princípy svojho prístupu k zdraviu a liečeniu pacientov, ktorý nazýva „Etikoterapia" a ktorý sa zakladá na tom, že zdravie človeka je závislé na vzájomnom pomere medzi duchovným princípom a hmotným telom. Za najvýznamnejšie príčiny disharmónie a chorôb považuje sebectvo, slabú vôľu, strachy, pýchu, nestriedmosť a iné neresti. Vo svojich dielach ukazuje cestu k uzdraveniu a harmonickému životu prostredníctvom rozvoja vlastného charakteru, etických princípov, cností a altruizmu.

Dĺžka trvania seminára je 4 hodiny.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu  info@akropolis.sk do stredy 13.3.2019 (vrátane).
Počet miest je obmedzený na 30.

Seminár je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet. Po prihlásení Vám zašleme inštrukcie k platbe. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.


Cena seminára: 20 € (18 € študenti, dôchodcovia).

V cene je zahrnuté malé občerstvenie v prestávkach. 

Miesto konania: 
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore