Menu

Večer na tému PROBLÉMY: UČITELIA V PRESTROJENÍ

Večer na tému PROBLÉMY: UČITELIA V PRESTROJENÍ
Pondelok 25. marca 2019 o 18:00 h, Bratislava


Prednáška a diskusia na témy:

  • Rôzne spôsoby vnímania problémov a prekážok.
  • Ako získať skúsenosť.
  • Čo nás problémy učia?

Odkedy je človek človekom, sprevádzajú ho na jeho ceste situácie, ktoré zvykne nazývať „problémy". Každý sa s nimi stretávame, nikto ich nie je zbavený ani ušetrený. Môžeme sa však na ne pozerať rôznymi spôsobmi, vnímať ich v rozličných rovinách a pristupovať k nim nielen ako k „nepriateľom", ale vidieť za nimi výzvy, možnosti, príležitosti k rastu a učeniu sa... A hoci nie všetky problémy vieme definitívne vyriešiť, zo všetkých si môžeme niečo odniesť a získať skúsenosť, ktorá nám pomôže v našom ďalšom kráčaní životom. Spoločne sa pozrieme na to, čo nám radia veľkí predstavitelia filozofie a psychológie a aké návody nám ponúkajú na to, aby sme dokázali problémy vnímať z viacerých uhlov pohľadu a vedeli sa s nimi popasovať tak, aby sme si z nich odniesli čo najviac poučenia a skúsenosti.

Vstupné: 5 €, študenti a dôchodcovia 3 €.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava

Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
0904/403 791,
www.akropolis.sk,
info@akropolis.sk
Hore