Menu

Večer na tému SILA ILÚZIÍ

Večer na tému SILA ILÚZIÍ
Streda 24. apríla 2019 o 18:00 h, Bratislava


Prednáška a diskusia na témy:

  • Filozofické poňatia skutočnosti a ilúzie
  • Vnútorné a vonkajšie ilúzie
  • Nebezpečenstvo manipulácie
  • Ako cibriť úsudok a prekonať sebaklam

Je všetko, čo zažívame, naozaj reálne? Kde je hranica medzi skutočnosťou a ilúziou? Aké faktory môžu vplývať na naše podvedomie a meniť naše vedomé rozhodnutia? Problém ilúzie je prastarou filozofickou otázkou, s ktorou sa stretávame v textoch a príbehoch mnohých kultúr. Klasické rozprávky sú plné situácií, kedy hrdina podľahne ilúzii, nechá sa ňou viesť a zíde zo svojej cesty. Čo môžeme urobiť pre to, aby sme rozpoznali skutočnosť od ilúzie? Ako sa brániť manipuláciám a zámernému ovplyvňovaniu nášho úsudku? Večer na tému „Sila ilúzií" nás oboznámi s touto problematikou a spoločne budeme hľadať nástroje, ktoré človeku pomáhajú udržať bdelé a pozorné vedomie a úspešne preplávať nástrahami ilúzií.

Vstupné: 5 €, študenti a dôchodcovia 3 €.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava

Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
0904/403 791,
www.akropolis.sk,
info@akropolis.sk
Hore