Menu

Poznávanie Priateľstva (Moskva, Rusko)

Workshop o priateľstve priniesol pre zúčastnených dobrovoľníkov počas minulej jesene sériu sociálnych projektov vrátane projektov „Dotyk krásy“ a „Liečivé steny“.
Pri práci na týchto projektoch sa stali tímom veľmi dobrých priateľov a zúčastnili sa viacerých hier s cieľom viac sa vzájomne spoznať a nájsť kvality, ktoré každého z nich najviac vystihujú.
Hore