Menu

Filozofia v parku: „Poznaj sám seba!“ (Varšava, Poľsko)

Dobrovoľníci Novej Akropolis z Varšavy zorganizovali v Kráľovskom parku Łazienki otvorenú prednášku založenú na populárnom aforizme Delfského chrámu „Poznaj sám seba!“
Hlavným cieľom bolo uplatňovanie klasickej múdrosti a zdôraznenie jej najpraktickejších aspektov, ktoré nás vedia podporiť v každodennom živote.
Hore