Menu

Seminár Hľadanie zmyslu života v dejinách ľudstva

Sobota 25. mája 2019 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava Seminár Hľadanie zmyslu života v dejinách ľudstva


Víkendový seminár venovaný nadčasovej otázke o zmysle ľudského života.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Zmysel života podľa východnej a západnej filozofickej tradície.
  • Aktívny a pasívny prístup k životným situáciám.
  • Život ako poslanie, lekcia a výzva k rastu.
  • Hľadanie zmyslu podľa psychológa Viktora Frankla

Aký zmysel má ľudský život? Túto otázku si ľudia pokladali od nepamäti a v každej dobe sa na ňu snažili nájsť odpoveď. Všetci sme sa ocitli na javisku života, prežívame radosti aj starosti, úspechy aj pády a hľadáme odpovede na to, aký zmysel majú naše zážitky, naše rozhodnutia, naše úsilie, naše sny a plány.
Téma zmyslu je prítomná v úvahách mnohých veľkých filozofov, v mytologických príbehoch a literárnych dielach. Na seminári si predstavíme túto problematiku v poňatí najväčších mysliteľov východnej aj západnej tradície.
Zamyslíme sa nad otázkou ľudského vnútorného rastu a rozličnými postojmi a prístupmi k zdanlivo pozitívnym a negatívnym životným situáciám.
Podstatná časť seminára bude venovaná veľkému predstaviteľovi modernej psychológie, Viktorovi E. Franklovi, zakladateľovi „Logoterapie" – psychologického smeru zameraného práve na hľadanie zmyslu. Jeho skúsenosti, úvahy a návody sú veľmi aktuálne a ponúkajú nám cestu vystavanú na veľmi podobných základoch, aké nájdeme v dielach klasických filozofov.

Dĺžka trvania seminára je 4 hodiny.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu  info@akropolis.sk.
Počet miest je obmedzený na 30.

Seminár je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet. Po prihlásení Vám zašleme inštrukcie k platbe. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.


Cena seminára: 20 € (18 € študenti, dôchodcovia).

V cene je zahrnuté malé občerstvenie v prestávkach. 

Miesto konania: 
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore