Menu

Zážitkový pobytový seminár "MUŽSKÝ A ŽENSKÝ SVET PODĽA C. G. JUNGA"

Piatok 7. júna - Nedeľa 9. júna 2019, Penzión Čachovo, Selce Zážitkový pobytový seminár "MUŽSKÝ A ŽENSKÝ SVET PODĽA C. G. JUNGA"


Pozývame Vás na cestu za poznaním mužského a ženského vnútorného sveta podľa významného psychológa C. G. Junga. Prostredníctvom prednášok, cvičení a zážitkových aktivít nazrieme do labyrintu svojej vlastnej psychiky, aby sme sa dotkli princípov „Animus" a „Anima" v každom z nás a hľadali spôsoby, ako na sebe pracovať, rozvíjať sa a lepšie pochopiť seba ako aj opačné pohlavie.

Okrem prednášok na tému „Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga" nás čaká aj test osobnosti, hľadanie dominantného mužského alebo ženského archetypu v nás a odhaľovanie svetlých a tienistých stránok našej osobnosti.

Pobyt je určený pre osoby staršie ako 18 rokov vrátane.

Na čo sa môžete tešiť:

  • Cesta sebapoznania
  • Cesta k hlbšiemu pochopeniu mužského a ženského sveta
  • Cesta sebavyjadrenia
  • Život a dielo C. G. Junga, základné pojmy jungovskej psychológie
  • Typológia mužských a ženských archetypov podľa C. G. Junga
  • Večer pri ohni

Prihlásiť sa na seminár je možné do 5.5.2019.


Účastnícky poplatok vo výške 129 EUR okrem programu seminára zahŕňa ubytovanie počas celého pobytu, 2x plnú penziu a potrebné pomôcky. V cene nie je zahrnutá doprava, ktorú si každý účastník zabezpečuje individuálne. 

Počet miest je obmedzený, preto si svoje miesto zabezpečte čo najskôr!

Miesto konania: 
Ubytovacie zariadenie Penzión Čachovo sa nachádza v krásnom a pokojnom prírodnom prostredí, neďaleko Banskej Bystrice (penzioncachovo.sk)


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
info@akropolis.sk

Hore