Menu

Predstavujeme Immanuela Kanta (Londýn, Veľká Británia)

V tento večer sa naša prednášková sála naplnila návštevníkmi dychtivými vypočuť si o jednom z najväčších moderných filozofov - „Immanuel Kant: Istota v neistom svete“.
Natália Petlevych, právnička a odborníčka na ľudské práva, prezentovala dynamickým a zrozumiteľným spôsobom niektoré z Kantových hlavných myšlienok a ich relevantnosť v dnešnom svete.

Ako môžeme v sebe rozvíjať dobrú vôľu, ktorá je taká dôležitá, ak chceme vyniesť von na svetlo to najlepšie z ľudského bytia a prispieť tak k pokojnejšej a harmonickejšej spoločnosti?
Kantova odpoveď je: „úsudkom, naostreným skúsenosťou”. Kant veril, že ako ľudské bytosti potrebujeme lepšie používať náš zdravý rozum a zamyslieť sa, ako sme konali a konáme za účelom zlepšenia sa smerom do budúcnosti.

V následnej dlhej diskusii prednášajúca v odpovediach na otázky publika vysvetlila relevantnosť Kantovej filozofie na dilemy  morálky, ktorým čelíme v súčasnosti.
Hore