Menu

Účasť na Svetovom dni upratovania (Brusel, Belgicko)

Po prvý krát sa dobrovoľníci z Novej Akropolis v Brusseli zúčastnili Svetového dňa Upratovania.
Okolo 15 dobrovoľníkov prispelo ku globálnemu hnutiu odstraňovaním odpadkov v okolí Sainte-Catherine.

Hore