Menu

Večer na tému KNIHY, KTORÉ ZMENILI SVET

Večer na tému KNIHY, KTORÉ ZMENILI SVET
Streda 24. júla 2019 o 19:00 h, Bratislava


Prednáška a diskusia na témy:

  • Význam posvätných a filozofických textov v dejinách ľudstva.
  • Nahliadnutie do duševného bohatstva jednotlivých kultúr a historických období.
  • Hodnoty ukryté vo veľkých literárnych dielach

Dobrá kniha vždy bola, je a bude jedným z našich najlepších priateľov.
Knihy sú našimi veľkými učiteľmi, ak sa vieme spojiť s ich posolstvom a sme ich pozorným čitateľom. Sú tichými a nápomocnými svedkami nášho vývoja, našich životných etáp, našich snov a vízií, našich bolestí a sklamaní.
Vďaka knihám máme možnosť prežívať pestrofarebné a hlboké príbehy ľudí, ktorí tu boli pred nami, spájame sa s ideálmi a myšlienkami veľkých osobností dejín a môžeme prostredníctvom ich inšpirácie nadväzovať vlastnou tvorivou energiou na neviditeľnú niť ľudského vnútorného vývoja.
Každý z nás má nejakú svoju „knihu kníh" alebo aj viaceré, ktoré sa nás hlboko dotkli, prebudili náš vnútorný svet a naše hľadanie odpovedí na tie najhlbšie otázky.
Niektoré z týchto kníh pretrvali dlhé storočia a stále sú hlbokým a živým posolstvom pre mnohých ľudí.


Vstupné: 5 €, študenti a dôchodcovia 3 €.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava

Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
0904/403 791,
www.akropolis.sk,
info@akropolis.sk
Hore