Menu

DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE

Streda 18. septembra 2019 od 18:00 do 21:00 h, Bratislava DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Príďte nám pomôcť - Ručná výroba hračiek, pomôcok, darčekov a predlôh do detských domovov a krízových centier.

Aktivita sa koná v rámci Bratislavského týždňa dobrovoľníctva.


DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Váš záujem zúčastniť sa nám pošlite na e-mailovú adresu dobrovolnictvo@akropolis.sk.
Počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.
Potrebný materiál a pomôcky budú zabezpečené. Tešíme sa na všetky šikovné ruky!

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava

Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
0904/403 791, 
www.akropolis.sk, 
info@akropolis.sk
Hore