Menu

Prednáška „Rozum a intuícia” (Budapešť, Maďarsko)

V centre Budapešti sa uskutočnil workshop pod názvom „Rozum a intuícia“, kde sa účastníci oboznámili s fungovaním oboch mozgových hemisfér a ako sa navzájom dopĺňajú.
Hlavným nástrojom našej ľavej hemisféry je reč, zatiaľ čo pravá je síce nemá, ale je schopná cítiť všetko, čo sa skrýva za slovami ako krása, symboly, empatia a harmónia. Po prednáške si účastníci vyskúšali niekoľko praktických cvičení, ako používať jednotlivé hemisféry samostatne aj spoločne.
Hore