Menu

Večer na tému Leonardo Da VINCI

Večer na tému Leonardo Da VINCI
Pondelok 18. novembra 2019 o 18:00 h, Banská Bystrica


Prednáška a diskusia na témy:

  • Homo universalis - cesta poznania vlastnej identity
  • Harmónia vedy, umenia a filozofie.
  • Sedem princípov poznania

Renesancia, ktorá vystriedala stredovek sprevádzaný strachom a nevedomosťou, priniesla znovuzrodenie klasických antických hodnôt. Bola obdobím predstavujúcim rozvoj umenia, vied, filozofie, kultúry. Avšak jej významným prínosom bol predovšetkým nový pohľad na človeka. Vnímala ho ako slobodnú bytosť s veľkým potenciálom, ktorej rozvoj bol len a len v jej rukách. Ideálom doby sa stal Homo Faber (človek tvorca) a Homo Universalis (všestranný človek). Jedným z príkladov všestranne rozvinutého človeka bol aj „geniálny všeumelec" Leonardo da Vinci, majúci všetky charakteristiky renesančného ducha.
Prenesieme sa spolu do renesancie, predstavíme si bližšie toto zaujímavé obdobie, jeho ideály, tiež dielo a život Leonarda da Vinci, človeka, ktorý predbehol svoju dobu. Pozrieme sa nielen na jeho umeleckú tvorbu a vynálezy, ale porozprávame si aj o jeho siedmich princípoch poznania, ktoré môžu byť veľkou inšpiráciou aj v dnešnej dobe. Prednáška bude doplnená o projekciu a čítanie z jeho tvorby.

Vstupné: 5 €, študenti a dôchodcovia 3 €.

Miesto konania: Štátna vedecká knižnica, Lazovná č. 9, Banská Bystrica

Ďalšie informácie a prihlášky na:
www.akropolis.sk,
bb@akropolis.sk
0948 / 143 906
Hore