Menu

Večer na tému DIGITÁLNA TECHNIKA A HOMO VIRTUALIS

Večer na tému DIGITÁLNA TECHNIKA A HOMO VIRTUALIS
Piatok 25. októbra 2019 o 18:00 h, Bratislava


Prednáška a diskusia na témy:

  • súvis IT s psychikou človeka
  • tradičné aj novodobé prístupy k psychike, mysleniu, inteligencii a mozgu
  • vybrané idey z knihy M. Spitzera DIGITÁLNA DEMENCIA a jeho rady (ako i nadčasové rady dávnych mudrcov) pre skvalitnenie života, lepšie a zdravšie využívanie IT

Ako mnohé iné technické vynálezy aj IT môžu byť "dobrý sluha ale zlý pán", lebo informácie sú nielen informatickou veličinou či tovarom, ale predovšetkým našou duševnou potravou, a ako k nim pristupujeme, tak sa to prejavuje v našej psychike, na našom psychickom aj fyzickom stave a zdraví, a to tak v živote jednotlivcov ako aj v celej spoločnosti.

Vstupné: 5 €, študenti a dôchodcovia 3 €.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava

Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
0904/403 791,
www.akropolis.sk,
info@akropolis.sk
Hore