Menu

Seminár LEONARDO DA VINCI

Nedeľa 17. novembra 2019 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava Seminár LEONARDO DA VINCI


Víkendový seminár organizovaný pri príležitosti Svetového dňa filozofie, venovaný 500. výročiu úmrtia Leonarda da Vinci. Seminár bude doplnený projekciou, čítaním z diela a kvízom.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Život a dielo veľkého renesančného génia.
  • Vedecké objavy, ktoré predbehli svoju dobu.
  • Harmónia vedy, umenia a filozofie.
  • Sedem princípov poznania ako cesta rozvoja osobnosti

Osobnosť Leonarda da Vinci nás už stovky rokov neprestáva fascinovať, či už v oblasti umenia, vedy alebo filozofie. Leonardo predstavuje prototyp renesančných ideálov človeka - Homo Faber (človek tvorca) a Homo Universalis (všestranný človek).
Na tomto seminári sa spoločne prenesieme do obdobia renesancie, predstavíme si bližšie túto zaujímavú historickú epochu, jej ideály a tiež život a dielo Leonarda da Vinci, človeka, ktorý predbehol svoju dobu. Pozrieme sa nielen na jeho umeleckú tvorbu a vynálezy, ale porozprávame si aj o jeho siedmich princípoch poznania, ktoré môžu byť veľkou inšpiráciou aj v dnešnej dobe.

Dĺžka trvania seminára je 4 hodiny.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu  info@akropolis.sk do stredy 13.11.2019 (vrátane).
Počet miest je obmedzený na 30.

Seminár je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet. Po prihlásení Vám zašleme inštrukcie k platbe. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.


Cena seminára: 20 € (18 € študenti, dôchodcovia).

V cene je zahrnuté malé občerstvenie v prestávkach. 

Miesto konania: 
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore