Menu

Rozprávka s deťmi v núdzi (Budapesť, Maďarsko)

Dobrovoľníci Novej Akropolis navštívili deti v dočasnej opatere v Centre ochrany detí v Budapešti.
Toto centrum chráni ich práva a ochranuje ich pred všetkým, čo môže ohroziť ich vývoj. Jedná sa o deti, ktoré ešte nemajú 18 rokov a nemôžu zostať zo svojimi rodinami, lebo by neboli v bezpečí, alebo preto, že sa ich rodičia o nich nemôžu postarať. Dobrovoľníci z Novej Akropolis pre nich pripravili rozprávkové predstavenie, zaučili ich a v tejto rozprávke si zahrali všetci spoločne.
Hore