Menu

Nová Akropolis publikovaná v Parliamentary Review (Londýn, Spojené kráľovstvo)

Nová Akropolis UK s potešením oznamuje, že sme boli publikovaní v tohtoročnom vydaní Parliamentary Review – Služby vzdelávania 2019.
The Parliamentary Review je publikácia britskej vlády, ktorá vyzdvihuje najlepšie postupy v rôznych odvetviach činnosti a jej cieľom je informovať tvorcov politiky vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a politického života. Opisuje sa ako „nevyhnutný sprievodca osvedčenými postupmi odvetvia, ktorý ukazuje, ako vedúci predstavitelia sektora reagovali na výzvy v politickom a hospodárskom prostredí“.

Nová Akropolis UK je uvedená v tohtoročnej správe Education Services. Článok popisujúci jej prácu diskutuje o dôležitosti filozofie v zmysle klasickej tradície, o hodnote kultúry a z toho vyplývajúcich spôsobov, ktorými dobrovoľníctvo dokáže rozvíjať dôležité ľudské vlastnosti. Spolu s filozofickým vzdelávaním sa môže stať základom budúcnosti, v ktorom môžu jednotlivci aj spoločnosť prosperovať.

Zástupcovia britskej Novej Akropolis sa tiež zúčastnili slávnostného Gala podujatia v paláci Westminster, aby si uctili túto publikáciu a ďalej podporili povedomie o činnosti našej organizácie. Každoročne sa Parliamentary Review posiela viac ako 500 000 obchodným lídrom, tvorcom politiky a ďalším zainteresovaným osobám.
Hore