Menu

Čo nám bráni byť slobodní? Systém alebo my sami? (Montreal, Kanada)

Nová Akropolis zorganizovala aktivitu s názvom Kvapka múdrosti, založenú na koncepte slobody a faktorov, ktoré nám bránia byť slobodní.
V našom storočí a v našich demokratických spoločnostiach považovaných za právny štát, sa okolo tejto základnej otázky slobody, napríklad slobody prejavu, točí viacero spoločenských otázok.

Môžeme byť skutočne slobodní? Sme to my sami alebo systém, v ktorom žijeme, čo obmedzuje našu slobodu? Účastníci sa na tomto stretnutí formou dialógu zamýšľali nad jednou z najpodstatnejších vecí v živote každej ľudskej bytosti.
Hore