Menu

Eko Sofia 2019 (Sofia, Bulharsko)

Skupina dobrovoľníkov z Novej Akropolis už po 9. krát vyčistila časť parku Borisova Gradina v centre Sofie.
Podujatie sa konalo v spolupráci s mestom Sofia.
Hore