Menu

Nová Akropolis poskytla podporu obetiam cyklónu (Bombaj, India)

Nová Akropolis v Bombaji reagovala na následky cyklónu Fani v štáte Urísa (Odisha).
V spolupráci s Goonj, mimovládnou organizáciou, ktorá je známa svojou prácou v oblasti odstraňovania následkov katastrof a humanitárnej pomoci v Indii, zorganizovali zbierku potravín a iných trvanlivých tovarov.

Dobrovoľníci z Novej Akropolis prišli podporiť vysťahované rodiny privezením asi pol tony ryže a viac ako 150 kg strukovín, cukru a soli. Tieto boli zabalené do jednotlivých balíčkov, aby ich Goonj mohol ľahko distribuovať do postihnutých oblastí.

Týmto malým príspevkom vyjadrili členovia Novej Akropolis solidaritu a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorých táto prírodná katastrofa postihla.
Hore