Menu

Návšteva výstavy o Nikolovi Teslovi – (Nikózia, Cyprus)

Členovia a priatelia Novej Akropolis na Cypre navštívili výstavu venovanú Nikolovi Teslovi.
Napriek tomu, že Nikola Tesla bol fyzik a veľký vynálezca 20-teho storočia, jeho obrovský prínos pre vedu bol ocenený až po jeho smrti.

Jedným z jeho najväčších vynálezov pre ľudstvo bola výroba striedavého prúdu. Dokázal, že distribúcia striedavého prúdu je oveľa jednoduchšia a efektívnejšia ako distribúcia jednosmerného prúdu.

Viete, že slávna roková skupina AC/DC bola pri hľadaní názvu inšpirovaná vojnou medzi jednosmerným a striedavým prúdom v 20-tom storočí, ktorú tvorila séria udalostí na získanie dominancie jedného z prúdov?
Hore