Menu

Umelecký workshop – mramorovanie papiera (Hradec Králové, Česká republika)

Nová Akropola Hradec Králové usporiadala workshop zameraný na zdobenie papiera metódou mramorovania, ktorá vytvára vzory podobné hladkému mramoru.
Ozdobený papier – výsledok worshopu sa použil na obaly kníh.
Hore