Menu

Hľadanie duchovného rozmeru v modernom umení (Oeiras-Cascais, Portugalsko)

Na tomto seminári, ktorý organizovali Nová Akropolis Oeiras-Cascais a nadácia Marqués de Pombal Foundation, v spolupráci s Mestskou radou Oeiras-Cascais, profesor Harry Costin diskutoval o mnohých príkladoch hľadania duchovnej dimenzie v modernom umení, od romantizmu po surrealizmus.
Harry Costin je profesorom na Bostonskej univerzite a tiež vyučuje na Americkej univerzite v Paríži. V súčasnosti je profesorom medzinárodnej organizácie Nová Akropolis v oblasti filozofie vedy a porovnávania náboženstiev. Stal sa jedným z vedcov na medzinárodnej úrovni, ktorý priblížil hlbšie tematické oblasti, ako je symbolická filozofia v renesancii a v nemeckom romantizme. Teraz skúma duchovnú dimenziu v modernom umení, ktorú niektorí spochybňujú.
Hore