Menu

Múdrosť starých Egypťanov

Štvrtok 16. januára 2020 o 17:00 h, Banská Bystrica Večer na tému Múdrosť starých Egapťanov


Prednáška a diskusia na témy:

  • Civilizácia starovekého Egypta
  • Mýty, symboly a chrámy
  • Poňatie duše a posmrtného života
  • Rady egyptských mudrcov

Staroveký Egypt bol jednou z najpozoruhodnejších civilizácií, ktoré ľudstvo v dejinách vytvorilo. Filozofická stránka tejto civilizácie je ešte stále veľmi útržkovitá, ale nálezy svedčia o tom, že Egypťania mali veľmi pevné hodnoty, ktoré si odovzdávali z generácie na generáciu a ktoré tvorili živého ducha ich kultúry. Z textov egyptských mudrcov môžeme načerpať nielen hlbšie pochopenie tejto mimoriadnej civilizácie, ale v neposlednom rade aj cenné rady pre každodenný život, ktoré ani po tisícoch rokov nestratili nič zo svojej aktuálnosti.

„Ohováranie neopakuj a ani ho nepočúvaj – vychádza len z ľudskej nevyrovnanosti. Opakuj len to, čo si sám videl, a nie to, čo si len počul.“ Egyptská múdrosť


„Nepovyšuj sa, aby si nebol ponížený.“ Egyptská múdrosť


„Keď rozprávaš, nebuď voči nikomu zaujatý.“ Egyptská múdrosť


„Nebuď zlý, lebo dobrá je prívetivosť.“ Egyptská múdrosť

Vstupné: 3 €, študenti a dôchodcovia 2 €.

Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, 2. poschodie, Banská Bystrica

Ďalšie informácie a prihlášky na:
www.akropolis.sk,
bb@akropolis.sk
0948 / 143 906
Hore