Menu

Večer na tému ALFONS MUCHA

Štvrtok 5. marca 2020 o 17:30 h, Banská Bystrica Večer na tému ALFONS MUCHA


Prednáška a diskusia na témy:

  • Secesia – obdobie návratu k prírode a k hodnotám umenia
  • Životný príbeh Afonsa Muchu
  • Originálny štýl „Mucha“ založený na estetických ideáloch

Alfons M. Mucha, maliar a grafik pochádzajúci z neďalekej Moravy, bol významným predstaviteľom európskej secesie. Zviditeľnil sa v Paríži ako tvorca divadelných kostýmov a plagátov, do ktorých priniesol úplne nový štýl, a v priebehu pár rokov bolo možné vidieť jeho tvorbu takmer všade, počnúc zápalkovými krabičkami a obalmi rôznych produktov, cez poštové známky, mince, bankovky, šperky, končiac monumentálnymi maľbami.
Inšpiráciou pre tvorbu mu bola predovšetkým príroda, jej krása a harmónia, ktoré chcel prostredníctvom svojich diel preniesť do života ľudí. Hoci bol národovec, mal rád všetkých ľudí. Veril, že ľudstvo sa zblíži, ak sa ľudia navzájom lepšie spoznajú, a tomu sa snažil svojim dielom i konaním napomôcť.

Vstupné: 3 €, študenti a dôchodcovia 2 €.

Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, 2. poschodie, Banská Bystrica

Ďalšie informácie a prihlášky na:
www.akropolis.sk,
bb@akropolis.sk
0948 / 143 906
Hore