Menu

DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE

Štvrtok 27. februára 2020 od 16:30 do 20:00 h, Banská Bystrica DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Príďte sa k nám pridať – čaká vás nenáročná, ale zaujímavá ručná výroba hračiek a darčekov pre deti z detských domovov a krízových centier.

DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE

Vstup voľný.
Váš záujem zúčastniť sa nám pošlite na e-mailovú adresu bb@akropolis.sk do stredy 26.2.2020 (vrátane).
Počet účastníkov je obmedzený na 8 osôb.
Potrebný materiál a pomôcky budú zabezpečené. Tešíme sa na všetky šikovné ruky!

Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, 2. poschodie, Banská Bystrica

Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica
0904/403 791,
www.akropolis.sk,
bb@akropolis.sk
0948 / 143 906
Hore