Menu

Seminár NIKOLA TESLA A ETIKA VO VEDE

Nedeľa 1. marca 2020 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava Seminár NIKOLA TESLA A ETIKA VO VEDE


Pozývame Vás na víkendový seminár venovaný osobnosti a dielu geniálneho vynálezcu Nikolu Teslu.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Život a dielo Nikolu Teslu - predpovede, vízie a vynálezy
  • Význam a prínos filozofie a etiky vo vede
  • Dá sa genialite naučiť?

Nikola Tesla bol bezpochyby jednou z najvýznamnejších osobností novoveku, ktorý vlastnoručne dosiahnutými výsledkami práce ohromoval nielen svojich súčasníkov, ale dodnes je vďačnou témou serióznych vedeckých štúdií, hľadačov senzácií či konšpiračných teórií. Je právom považovaný za "otca" dnešnej elektrotechniky, rádia, automatizácie, internetu, jeho vynálezy a prednášky naštartovali mnohé odvetvia či inšpirovali viacerých nositeľov Nobelovej ceny.
Vo víkendovom seminári sa spolu pozrieme na jeho život, osobnosť a dielo nielen po technickej stránke, ale aj ako inšpiráciu pre rozvoj svojej osobnosti, pre lepšie pochopenie dnešnej techniky a jej vplyvu na spoločnosť aj jednotlivca: Prečo dnešné elektromobily neexcelujú? Dá sa naučiť genialite? Ako sa vyvarovať (digitálnej) demencii?
A možno spolu lepšie pochopíme, čo aj on sám považoval za najdôležitejšie pre život človeka a ľudstva - a nebola to technika...

Dĺžka trvania seminára je 4 hodiny.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu info@akropolis.sk.
Počet miest je obmedzený na 30.

Seminár je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet. Po prihlásení Vám zašleme inštrukcie k platbe. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.


Cena seminára: 20 € (18 € študenti, dôchodcovia).

V cene je zahrnuté malé občerstvenie v prestávkach.

Miesto konania:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore