Menu

Pripomenutie Svetového dňa životného prostredia (Merida, Venezuela)

Nová Akropolis Venezuela si pripomenula Svetový deň životného prostredia zorganizovaním dobrovoľníckej akcie s viacerými paralelnými aktivitami.
Aktivity zahŕňali hlavne čistenie a údržbu zelených plôch v Plaza del Sector Santo Domingo a zber recyklovateľných materiálov ako sú plasty, lepenka, sklo a papier.

To všetko sa udialo vďaka podpore propagátora akcie – spoločnosti National Polymers a za pomoci dobrovoľníkov Novej Akropolis a susedov miestnej komunity.Komunita ocenila aktivitu ponúkaním chutnej kávy pre propagátora a dobrovoľníkov. Zapojili sa aj lokálni obchodníci – účastníkov ponúkali svojim ovocím.
Hore