Menu

Prednáška: Nikola Tesla (Česká republika)

Nová Akropolis zorganizovala vo viacerých mestách krajiny prednášky o geniálnom vynálezcovi Nikolovi Teslovi. Prednášky vzbudili taký záujem, že počet ľudí prekročil kapacitu prednáškových sál.
Našťastie sa prednášky mohli opakovať. V Brne dokonca trikrát!

Prednášky sa zameriavali na život Nikola Teslu a tiež na spôsob, ako prišiel k svojim vynálezom.
Ako malá ukážka z jeho vynálezov bola na prednáškach interaktívne vystavená známa Teslova cievka.
Hore