Menu

Solidarita prostredníctvom darovania krvi (Bombaj, India)

V snahe podporovať solidaritu a ducha dobrovoľníctva uskutočnilo hlavné centrum Novej Akropolis v Bombaji v spolupráci s nemocnicou Masina akciu darcovstva krvi.
Táto akcia bola organizovaná na pomoc obetiam popálenín, ako aj rakovinových a srdcovo-cievnych pacientov vyžadujúcich chirurgický zákrok.

Viac ako 50 akropolitánov a členov miestnej komunity darovaním krvi podporilo nemocnicu v jej charitatívnej činnosti.
Hore