Menu

Slovanské tradície (Brno, Česká republika)

Nová Akropolis opätovne organizovala večer zameraný na rôzne kultúry, tento krát to boli slovanské tradície. Návštevníci, ktorí prišli nielen z Brna, ale aj z blízkeho mesta Zlín, mohli potom sledovať poviedku zo slovanskej mytológie.
Účastníci mali možnosť navštíviť stanovištia venované slovanským bohom Perún, Lada a Radegast, kde dostávali rôzne úlohy, ako stavanie mája alebo hľadanie pokladov v podzemí.
Takisto sa dozvedeli viac o Slovanskej epopeji od Alfonsa Muchu, ochutnali slovanské jedlá a nápoje a tí, ktorí dávali pozor, mohli v závere vyhrať v kvíze pekné ceny.
Hore