Menu

Návšteva detského domova počas Medzinárodného dňa rodiny (Priština, Kosovo)

Počas Medzinárodného dňa rodiny dobrovoľníci Novej Akropolis navštívili SOS Detská dedina v meste Priština v Kosove.
Cieľom dobrovoľníkov bolo zvýšiť povedomie o dôležitosti podporovania detí z detských domovov, ktoré nás učia, že sila pochádza zvnútra a láska nemá hranice.
Dobrovoľníci síce deň ukončili trošku unavení zo všetkých hier, ktoré hrali s deťmi, ale odchádzali s naplneným srdcom.
Hore