Menu

Lepšie je spolu – „Better Together Challenge 2019“ (Južná Kórea)

Nová Akropolis, spolu s 30 medzinárodnými organizáciami, 60 Kórejskými organizáciami a približne s 500 účastníkmi z celého sveta, sa zúčastnila na trojdňovom podujatí v meste Pchjongčchang.
„Lepšie je spolu“ je trojdňové celosvetové stretnutie, ktoré spája spoločenských inovátorov, changemaker-ov a idealistov, v snahe celosvetovej inšpiratívnej výmeny nápadov a taktiež oslavy, pretože
#Spolujelepsie #BetterTogether.

Ako zástupca medzinárodnej organizácie Nová Akropolis, riaditeľ Novej Akropolis v Indii, prezentoval spôsob, ako môže filozofia priniesť zmenu. Zmenu, ktorá začína na individuálnej úrovni, v spôsobe, akým každý z nás žije svoj život. Zmena, ktorá napokon vedie k zmene na kolektívnej úrovni, v spôsobe, ako môžeme spolunažívať.

Táto idea nám pripomína posolstvá veľkých filozofov, ako napríklad slová Konfucia: „Každá zmena spoločnosti začína zlepšením jednotlivca.“
Hore