Menu

Prezentácia: Nikos Kavvadias (Cyprus)

Tvorba básnika Nikosa Kavvadiasa je jednoznačne spätá so svetom mora. Vo svojich básňach, velebí čaro mora a cestovania nebývalým spôsobom a bezchybne používa osobitý námorný jazyk.
More je pre tohto básnika a idealistického milovníka „ďalekých plavieb a modrého mora“ magickým svetom. Ťaží z jeho sily a z lásky k človeku.

Táto prezentácia bola úsilím ochutnať slanosť jeho veršov a pochopiť hĺbku jeho zhudobnenej básnickej tvorby. Nikos Kavvadias bol cestovateľ do hĺbok ľudskej duše a preto už len možnosť byť v kontakte s jeho svetom ľudskej geografie nás robí lepšími ľuďmi.
Hore