Menu

V dotyku s kultúrnou diverzitou (Peru)

V kontexte 170-teho výročia čínskej imigrácie do Peru, skupina Agora zaoberajúca sa organizovaním výletov za kultúrou navštívila jednu z najsymbolickejších štvrtí tejto kultúry v centre hlavného mesta.
Návšteva nám umožnila dostať sa do styku s kultúrnou diverzitou, ktorá existuje v našej krajine cez históriu, tradície a architektúru typickú pre toto miesto.
Hore