Menu

Mini knižnica v Záhrade Giacoma Bulgarelliho (Boloňa, Taliansko)

Nová Akropolis inaugurovala mini knižnicu v Záhrade Giacoma Bulgarelliho v Boloni, Taliansko.
Táto malá drevená knižnica obsahuje približne 30 kníh, ktoré sú voľne k dispozícii všetkým občanom, ktorí majú chuť čítať v prírode.

Postavením tejto knižnice a organizáciou podobných aktivít Nová Akropolis aktívne prispieva k „Záujmu o čítanie“ – projekt promovaný mestským zastupiteľstvom mesta Bologna.

Cieľom projektu je pestovať vo všetkých občanoch záujem o čítanie, ktoré je nástrojom vedomostí, imaginácie a osobnostného rastu.Cristian Traca, člen rady mestského zastupiteľstva v kraji Porto-Zaragoza, slávnostne prestrihol stuhu, zatiaľ čo Matteo Lepore, mestský poslanec pre kultúru za mesto Boloňa, navštívil túto mini knižnicu a osobne poďakoval všetkým dobrovoľníkom.

Podujatie sa uzavrelo čítaním z diel Stoických filozofov Senecu, Marka Aurélia a Epiktéta, ktorí vo svojich dielach poukazujú na „cnosti dobrého občana“.
Hore