Menu

Odhaľovanie „Duše Indie“ (Bangalúr, Južná India)

Arjuna víkend v Novej Akropolis bola skvelá príležitosť zažiť filozofiu v akcii.
Vďaka praktickým cvičeniam a skupinovým dialógom účastníci podujatia odhaľovali témy ako identita, vnútorná sloboda a sebavyjadrenie.

Celé podujatie sa nieslo v bratskom duchu a jeho cieľom bolo pochopiť „Dušu Indie“ v jej najhlbšej podstate.Súčasťou víkendového programu bola aj návšteva centra pomoci pre ženy a deti v hmotnej núdzi.

Program začal predstavením „Mahabharata Expres“, ktoré symbolizovalo a predstavovalo hlavné učenie v Bhagavad Gíte v modernom prevedení - cesty autobusom. Následne mohli deti absolvovať jednoduché hudobné cvičenia zamerané na precvičovanie rytmu a spoločného spevu.

Na záver podujatia, sa deti mohli pridať k dobrovoľníkom pri výrobe sladkostí, na ktorých si potom všetci pochutili.
Hore