Menu

Večer na tému: SILA ILÚZIÍ

Piatok 22. mája 2020 o 17:30 h, Banská Bystrica Večer na tému SILA ILÚZiÍ


Večer na témy:

  • Filozofické poňatia skutočnosti a ilúzie.
  • Vnútorné a vonkajšie ilúzie.
  • Nebezpečenstvo manipulácie.
  • Ako cibriť úsudok a prekonať sebaklam.

Je všetko, čo zažívame, naozaj reálne? Kde je hranica medzi skutočnosťou a ilúziou? Aké faktory môžu vplývať na naše podvedomie a meniť naše vedomé rozhodnutia? Problém ilúzie je prastarou filozofickou otázkou, s ktorou sa stretávame v textoch a príbehoch mnohých kultúr. Klasické rozprávky sú plné situácií, kedy hrdina podľahne ilúzii, nechá sa ňou viesť a zíde zo svojej cesty. Čo môžeme urobiť pre to, aby sme rozpoznali skutočnosť od ilúzie? Ako sa brániť manipuláciám a zámernému ovplyvňovaniu nášho úsudku? Večer na tému „Sila ilúzií" nás oboznámi s touto problematikou a spoločne budeme hľadať nástroje, ktoré človeku pomáhajú udržať bdelé a pozorné vedomie a úspešne preplávať nástrahami ilúzií.

Vstupné: 3 €, študenti a seniori 2 €.

Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, 2. poschodie, Banská Bystrica

Ďalšie informácie a prihlášky na:
www.akropolis.sk,
bb@akropolis.sk
0948 / 143 906
Hore